XXXII 08.04.2011 ” Oblicza natury 3″ – Andrzej SODOWSKI

Andrzej Sodowski malarstwem zajął się na dobre z chwilą przejścia na emeryturę. Mimo, iż posiada wykształcenie techniczne malarstwo sztalugowe jest jego pasją. Upatruje w nim zarówno przyjemność, jak i swoistą terapię. Choć – za namową przyjaciół – zdecydował się swoje obrazy wystawić po raz pierwszy dopiero w grudniu 2009 roku, jest już dziś znany i doceniany nie tylko w środowisku tzw. artystów nieprofesjonalnych. W swoim dorobku ma kilka wystaw indywidualnych na terenie aglomeracji śląskiej, uczestniczył także w wystawach zbiorowych. Specjalizuje się w technice olejnej, motywami prac jest otaczający nas świat. Członek grupy „Spichlerz 86” z Siemianowic Śląskich oraz „GROTA” z Świętochłowic-Lipin.