XXX 05.11.2010 „Reminiscencje i retrospekcje, malarstwo sztalugowe” – Marian ROSIK