XXIII 20.02.2009 Wspomnienie talentu, Rafał RĘDZIKOWSKI

Rafał Rędzikowski był młodym, wrażliwym i bardzo zdolnym artystą. Jego tragiczna śmierć przerwała realizację ambitnych planów i zamierzeń…Mieszkał w Lipinach, dlatego tak mocno związany był z tą dzielnicą, środowiskiem, jej kulturą i tradycją. Od dzieciństwa zdobywał liczne wyróżnienia i nagrody w konkursach i przeglądach plastycznych. Świetochłowicka „Grota” była jego drugim domem, w którym tak chętnie przebywał i aktywnie działał. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich w kraju i zagranicą. Był nie tylko bardzo utalentowanym artystą, ale również doskonałym organizatorem. Jako współtwórca Galerii Miejskiej zorganizował wiele wystaw, zarówno bardzo znanych artystów,  jak również twórców sztuki nieprofesjonalnej.