XVII 08.12.2006 Wieczór autorski Zygmunta KORUSA promującego książkę „Symbole Dalego” połączony z prezentacją prac Salvadore Dali