XLIII. 09.10.2015 r. Przemilczana tragedia, Aleksandra FUDALA i Adam TURULA

Świadectwo przemilczanej tragedii…
Spotkanie w Galerii Spełnionych Marzeń miało niezwykły charakter. Zamiast wystawy, w Klubie ChSM, „POKOLENIE”, zorganizowano projekcję filmową, 9 października zaprezentowano tu film dokumentalny „Tragedia Górnośląska 1945”, a z widzami spotkali się ich twórcy – Aleksandra Fudala i Adam Turula.