VIII 23.02.2003 Skradzione dusze, fotografie Adrian ŚLĄZOK