LXV – 9.12.2022 r. „Akwarelą ujęte” Henrieta OCZKO

” SZTUKA NIE ODTWARZA TEGO, CO JEST WIDOCZNE, ALE CZYNI JE WIDOCZNYM”

Javier Sierra  “Mistrz z Prado”

Myśl, którą powyżej przytoczyłam jest mi bliska. W kręgu moich zainteresowań zawsze była sztuka, piękno, estetyka, kultura. Dzięki możliwości podróżowania poznałam piękne miejsca. Zwiedzanie miast, miasteczek  jest dla  mnie fascynującą przygodą, dostarczającą mi mnóstwo obserwacji i doznań estetycznych, które gromadzę fotografując. Zdjęcia są często inspiracją do pokazania w formie artystycznej moich wrażeń, doznań. 

Nawiązując do myśli “Mistrza z Prado” chcę w moich akwarelach uwidocznić, to co czasami jest niezauważone, może mniej atrakcyjne. Staram się ukazać w mojej twórczości piękno widoków, architektury, rzeczy. 

Miejscem szczególnie inspirującym artystycznie dla mnie są Włochy. Historia tego kraju, piękno przyrody, architektury, kultury wręcz “zmusza” mnie do ukazania tego. Jednak nie jestem obojętna też na uroki mojego miasta, Chorzowa, w którym mieszkam i pracuję. Chorzowianką jestem od 34 lat. Ciągle odkrywam to miasto, jego piękno architektury, często ukryte pod zaniedbanymi, czasami zniszczonymi fasadami. Pragnę właśnie uwidaczniać w moich akwarelach niedostrzegalne, “zakamuflowane” piękno.

Nawiązując do moich inspiracji Italią, a także tęsknotą za tym pięknym krajem tworzę między innymi prace, które są moją wyobraźnią  twórczą. Pokazuję moje miasto z elementami, które chciałabym, żeby oddawały klimat ciepłych, słonecznych, kolorowych Włoch.

Miasto Chorzów ma ogromny potencjał architektoniczny, który w moim przekonaniu pozwala na takie i inne fantazje artystyczne. 

Henrieta Oczko

hettiart.pl