LV 07.06.2019 Moja Pasja – Stanisław ŁAKOMY

Maluje portrety, akty, pejzaże, sceny rodzajowe i martwe natury. Chętnie również podejmuje tematy sakralne i religijne.
Prace jego znajdują się m..in. w Kościele Św. Antoniego w Chorzowie, w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Muzeum Śląskim w Katowicach oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Jest członkiem Siemianowickiej Grupy Plastycznej „Spichlerz 86 „, Grupy Plastycznej GAN ”Grota” w Świętochłowicach, a od 2012 roku jest jednym z założycieli Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Krajcok 12”.