LIII 23.11.2018 r. ” Moje fascynacje” Gertruda JÓZEFIAK

GALERIA SPEŁNIONYCH MARZEŃ – wystawa Gertrudy JÓZEFIAK pt.” Moje fascynacje” Klub Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Chorzów, ul. Młodzieżowa 29.
– Moja malarska pasja zaczęła się gdy zaczęłam pobierać lekcje malowania w pracowni Wiesławy Kamieńskiej. Teraz jest to sposób na jesień życia. Jestem członkiem Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Krajcok’12”.